Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

codzienna
codzienna

Najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę.
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada
codzienna
5895 3304 500
Reposted fromchief chief viaoverthelove overthelove
codzienna
Mnie jest przykro codziennie
i jakoś żyję.
Reposted fromkonwalia konwalia viaoverthelove overthelove
codzienna
Ciągle płaczę wewnętrznie.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaLadyNeutrin LadyNeutrin
codzienna
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer viaLadyNeutrin LadyNeutrin
codzienna
Nie wiedziałam, że istnieje tyle różnych sposobów na to, by powiedzieć żegnaj.
— "Niepokój"
codzienna
codzienna
0402 4951 500
Reposted fromdrina drina viaoverthelove overthelove
codzienna
0118 a8d1
codzienna
Rozum wie, że już się nie odezwiesz. A serce i tak łudzi się, że zatęsknisz. 

codzienna
Przez takich jak Ty, ona czuje się jak szmata. 
— Miuosh
Reposted fromzapomniane zapomniane viaropucha ropucha
codzienna
Chyba wydałeś mi się szansą, by wyjść na prostą emocjonalną.
— pozory mylą
Reposted fromzapomniane zapomniane viaropucha ropucha
codzienna
Jak mogłam myśleć, że jestem wyjątkowa?
Reposted fromfullofcolors fullofcolors viaropucha ropucha
codzienna
Można być z kimś 4 lata i nie czuć tego co do osoby z którą łączyła nas przelotna znajomość. Ten kto myśli, że czas jest wyznacznikiem miłości, wcale jej nie rozumie.
— dramaty XXI
Reposted fromalmostlover almostlover viaropucha ropucha
codzienna
2169 8c32
Reposted frompyysia pyysia viaropucha ropucha
codzienna
WSZYSTKIM SIĘ UKŁADA. KIEDY MOJA KOLEJ?
Reposted fromniepowiemnikomu niepowiemnikomu viaropucha ropucha
codzienna

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaLadyNeutrin LadyNeutrin
codzienna
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Reposted fromoverthelove overthelove viaropucha ropucha
codzienna
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl